Followers

Totalul afișărilor de pagină

Curtea de Apel Bucureşti – secţia a VIII – a contencios administrativ şi fiscal, a respins
cererea Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie de suspendare şi anulare a
taxei de evaluare pentru cabinetele de medicină de familie, aprobată prin Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1165/691/2010 de modificare şi completare a Ordinului
ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei
naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale,
de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare,
precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de
dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a formulat la data de 28.12.2010
o cerere de chemare în judecată a Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate pentru suspendarea şi anularea dispoziţiilor art. I pct. 108 din Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1165/691/2010, prin care a fost aprobată taxa de evaluare
pentru toate cabinetele de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele
medicale, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele de sănătate, taxă care se plăteşte o dată la
doi ani de către furnizorii care doresc să intre în relaţii contractuale cu casele de asigurări de
sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – secţia a VIII a contencios administrativ şi fiscal s-a
format astfel dosarul nr. 12811/2/2010 având ca părţi Federaţia Naţională a Patronatelor
Medicilor de Familie în contradictoriu cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede în Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate, că în sistemul de asigurări
sociale de sănătate pot furniza servicii medicale numai furnizorii autorizaţi şi evaluaţi, iar pentru
activitatea de evaluare, care se realizează o dată la 2 ani, se achită o sumă al cărui cuantum se
aprobă prin ordin ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.
Prin sentinţa civilă nr. 4662 pronunţată în şedinţa publică din data de 05.07.2011, Curtea
de Apel Bucureşti - secţia a VIII a contencios administrativ şi fiscal a respins ca neîntemeiată
cererea Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie, menţinând astfel nivelul taxei
de evaluare aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.
1165/691/2010.

0 comentarii

Trimiteți un comentariu

Postări populare

Labels

Blog Archive